text size:

job offers

RECRUITMENT SUPERVISORS

Contact

IT Manager - OT (Operation Technology)

Workplace: Kraków

Date add: 2019-10-07

Your role:

 • Responsible for the development/ acquisition of Automation solutions and the day-to-day decisions to ensure achievements of top and bottom line objectives.
 • Achieve Industrial excellence by designing and implementing continuous improvement processes and best practices to support the effective management of the respective manufacturing plants.
 • Organize day to day support for operation technology systems on shop floor in cooperation with local maintenance, internal IT team and 3rd party supplier. Monitors Service Level Agreement.
 • Cooperate with IT Security team, ensure that IT standards are followed.
 • Identify/ address risks and ensure appropriate strategies are in place.
 • Participates in the definition of the Manpower, OPEX and CAPEX budgets in collaboration with IT Director.

If you have:

 • More than 5 years of experience in leadership function in automation development/RPA (Robotics Process Automation).
 • University Degree in Robotics, Automation, Mechanical, Mechatronics, Electronics Engineering is a plus.
 • Driven individual with strong business acumen and solid Business Background.
 • Good international and cross-cultural experience.
 • Good knowledge of SCADA, historian systems (Wonderware), PLC, MES and Project Management.
 • Automation deployment experience in one or more industrial platforms from SIEMENS, AB, Wonderware or others.
 • Overview of IT systems used in production environment (AD, MS-SQL, application servers).
 • Good communication, people management, conflict management and problem-solving skills.
 • Able to effectively function in a diverse, multicultural environment.
 • Flexibility to travel regularly.

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APPLY

RECRUITMENT SUPERVISORS

Do you need help or information related to job offer at Vesuvius? Contact our Supervisors via email or by phone:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Natalia Guzik

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Anna Włodarczyk-Mazgaj

KRAKÓW

Katarzyna Kolenda

Do you want to know more?