text size:

job offers

RECRUITMENT SUPERVISORS

Contact

IT Analyst - SCM

Workplace: Kraków

Date add: 2019-10-08

Your main responsibilities:

 • Responsible for the deployment, configuration and support of SAP IBP worldwide,
 • Assists with the support of inhouse developed planning applications such as S&OP2
 • Defines and communicates global standards, procedures and best practices for managing and maintaining SAP IBP,
 • Ensures solutions are comprehensively documented,
 • Manages & oversees projects from design through to implementation stage, taking responsibility for on time delivery and sign off,
 • Brings complex issues to resolution using problem solving techniques, calling upon internal and external vendor resources as necessary,
 • Provides solution-based training to IT & business users,

We are looking for person, who has:

 • Minimum of two years’ experience of SAP IBP, SAP APO or equivalent planning software,
 • Experience analyzing & manipulating data with MS Excel and SQL queries,
 • Good understanding of business processes,
 • Strong knowledge of ERP Systems (SAP an advantage),
 • Project experience in multi-national environment,
 • Communication skills,
 • Ability to bring solutions to business problems,
 • Conflict and problem-solving techniques and methodologies,
 • Able to effectively function in a diverse, multicultural environment,
 • Flexibility to travel internationally on ad-hoc basis,

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APPLY

RECRUITMENT SUPERVISORS

Do you need help or information related to job offer at Vesuvius? Contact our Supervisors via email or by phone:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Natalia Guzik

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Anna Włodarczyk-Mazgaj

KRAKÓW

Katarzyna Kolenda

Do you want to know more?