text size:

job offers

RECRUITMENT SUPERVISORS

Contact

Senior R2R Accountant

Workplace: Kraków

Date add: 2020-02-10

Requirements

 • Experience in accounting
 • Excellent analytical skills with a thorough knowledge of accounting principles to analyze financial reports and forecasts
 • Experience and understanding of Italian accounting, IFRS, Corporate tax and indirect tax (VAT)
 • Hands-on experience with accounting software packages/ERP - a good command of SAP is an asset
 • Full proficient English
 • Good Italian (speaking and writing) - as an asset.
 • Accuracy and attention to detail.
 • Result-oriented and “problem solving” mind.
 • Inquisitive, driven and strives to improve
 • Resilient and independent thinker

Responsibilities

 • Reconciling account balances and bank statements, maintaining general ledger and preparing month-end close procedures
 • Ensure month-end and year-end close processes are done on time and with a high level of quality
 • Assist with tax audits and tax returns
 • Analyse financial discrepancies/variances and recommend effective resolutions
 • Respond to accounting inquiries from management in a timely fashion.
 • Monitor expenditures, analyse revenues and determine budget variances and report the same to management
 • Member of a small, motivated, agile team transitioning and transforming operations moving from Italy into Krakow
 • Work to optimize and improve the current processes and R2R Operations

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius SSC Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

 1. a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius SSC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;
 2. b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);
 4. d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
 5. e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;
 6. f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 7. g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APPLY

RECRUITMENT SUPERVISORS

Do you need help or information related to job offer at Vesuvius? Contact our Supervisors via email or by phone:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Natalia Guzik

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Anna Włodarczyk-Mazgaj

KRAKÓW - Shared Service Center

Katarzyna Kolenda

KRAKÓW - Shared Service Center

Kamil Kucharski

Do you want to know more?