text size:

job offers

RECRUITMENT SUPERVISORS

Contact

Customer Service Manager with Italian

Workplace: Kraków

Date add: 2020-10-13

Main Responsibilities:

 • Provision of data to support Sales, Marketing and Supply Chain
 • Co-ordination in conjunction with sales management of the pricing structure, contract conditions and margin control
 • Keeping close contact with Sales Executives, Local and European Product Managers and follow up on outstanding issues
 • Supervision of Customer Service Team
 • Contribution in various projects
 • Management and Co-ordination of customer relationships
 • Optimization of all workflows affecting the Customer Service
 • Planning (Cost Budget, Budget, Projection, 3-months forecast)
 • Commission handling for agents and distributors
 • Support of internal and external audits controlling

Requirements:

 • Five plus years’ experience in similar role in international customer services organization.
 • High customer service orientation
 • Full proficient English and Italian
 • Strong sense of urgency in analysis and execution.
 • Flexible; stays calm and works well under pressure.
 • Sensitive to other cultures/backgrounds, able to work in a multicultural workplace.
 • Effective organizational skills to plan work schedules and manage multiple projects/plans.
 • Strong verbal and written communication skills to discuss, develop, and implement plans.
 • Proven excellent problem solving and root cause identification and troubleshooting skills.
 • Demonstrated ability to function in a fast-paced environment while moving multiple simultaneous projects forward.
 • Ability to document process and tools in detailed standards.
 • Results focused mentality.
 • Excellent stakeholder management skills.

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APPLY

RECRUITMENT SUPERVISORS

Do you need help or information related to job offer at Vesuvius? Contact our Supervisors via email or by phone:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Natalia Guzik

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magdalena Pawłaszek

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magda Modzelewska-Krysa

KRAKÓW - Shared Service Center

Anna Włodarczyk-Mazgaj

KRAKÓW - Shared Service Center

Katarzyna Kolenda

KRAKÓW - Shared Service Center

Kamil Kucharski

Do you want to know more?