text size:

job offers

RECRUITMENT SUPERVISORS

Contact

Accountant RTR

Workplace: Kraków

Date add: 2023-01-19

Responsibilities:

 • Prepare and post journal entries (allocations, provisions, accruals, reclassifications, etc.)
 • Perform month-end and year-end closure activities
 • Reconcile intercompany balances
 • Maintain General Ledger Master data (setting up new business units, cost accounts, other mappings, etc.)
 • Perform balance sheet reconciliation including cash transactions reconciliation (e.g., daily cashbooks)
 • Analyze P&L accounts (mainly OPEX)
 • Analyze, maintain and report fixed assets
 • Ensure accurate and timely delivery of required financial reports
 • Update financial data in databases to ensure that information will be accurate and immediately available when needed
 • Cooperation with internal and external auditors
 • Take part in global improvement projects, take initiative to improve processes and assist with other accounting projects
 • Assist senior accountants in the preparation of monthly/yearly closings
 • Cooperation with the local finance team and other Vesuvius departments
 • Assists in KPI and SLA analysis and perform internal controls
 • Keep the process documentation up to date
 • Respond to queries, identify and solve common cross-process (PTP, OTC, RTR) issues

Requirements:

 • Proven experience in the RTR area within an organization or SSC/BPO environment
 • Understanding of RTR end-to-end process
 • Advanced English
 • French is welcome
 • Bachelor's or Master’s degree preferably in Finance or Accounting
 • Advanced knowledge of Microsoft Office, especially very good MS Excel skills
 • Knowledge of any ERP system (e.g., SAP, JDE, etc.)
 • Attention to detail
 • Good organization of work
 • Ability to gain knowledge fast, process orientation and ability to work in a team
 • Good with numbers and figures and an analytical acumen
 • Great skills and cultural awareness
 • “Can-do” attitude

 

What we offer:

 • Private Health Care
 • Lunch Card
 • Vacation Bonus
 • Attractive Compensation
 • Home Office Possibilities
 • Internal Referral Program
 • Chance to Build Processes and Standards
 • International Work Environment
 • Creative Atmosphere and Great People

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius SSC Sp. z o.o.

Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius SSC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APPLY

RECRUITMENT SUPERVISORS

Do you need help or information related to job offer at Vesuvius? Contact our Supervisors via email or by phone:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Anna Brożek

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE, STAŻE I PRAKTYKI

Ewelina Rak

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magdalena Pawłaszek

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magda Modzelewska-Krysa

KRAKÓW - Shared Service Center

Katarzyna Woroniecka – Mazur

KRAKÓW - Shared Service Center

Justyna Gurbisz

Do you want to know more?