text size:

job offers

RECRUITMENT SUPERVISORS

Contact

Finance Trainee in RTR Team

Workplace: Kraków

Date add: 2024-02-07

 • Supporting with reconciliation of intercompany balances
 • Cash transactions reconciliation (e.g., daily cashbooks)
 • Analyzing P&L accounts (mainly OPEX)
 • Supporting more senior colleagues in preparation and posting of journal entries (allocations, provisions, accruals, reclassifications, etc.)
 • Supporting with month-end and year-end closure activities
 • Supporting in the preparation of required financial reports
 • Updating financial data in databases to ensure that information is accurate and immediately available when needed
 • Cooperating with internal and external auditors
 • Cooperating with the local finance team and other Vesuvius departments
 • Keeping the process documentation up to date
 • Bachelor's or Master’s degree in Finance or Accounting or Finance and Controlling
 • Basic previous experience RTR/GL area or other finance area, ideally from an accountancy firm or SSC/BPO environment (e.g., an internship)
 • English at minimum B2 level
 • Good MS Excel skills
 • Attention to detail
 • Motivation and ability to gain knowledge fast and process information
 • Ability to work in a team
 • “Can-do” attitude
 • Availability minimum 30 hours per week
 • Civil contract for 6 months
 • Attractive hourly rate
 • An opportunity to gain first experience in finance area
 • Flexible working hours
 • Home office possibilities (fully remote work is possible)
 • International work environment
 • Creative atmosphere and great people

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius SSC Sp. z o.o.

Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius SSC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APPLY

RECRUITMENT SUPERVISORS

Do you need help or information related to job offer at Vesuvius? Contact our Supervisors via email or by phone:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE, STAŻE I PRAKTYKI

Ewelina Rak

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Anna Mazur

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magda Modzelewska-Krysa

KRAKÓW - SHARED SERVICE CENTER

Beata Moskal

KRAKÓW - SHARED SERVICE CENTER

Justyna Gurbisz

Do you want to know more?