rozmiar tekstu:

oferty pracy

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Pokaż kontakt

OT Applications Specialist

Miejsce pracy: Kraków

Data dodania: 2019-10-08

Your main responsibilities:

 • Makes suggestions for improvements to the OT Design (HW & SW) in close collaboration and agreement with BU representatives.
 • Trains IT people and users on specific OT application and systems, sharing best practice.
 • Involved in all IT projects where OT is touched, working as OT representative in project preparation and/or implementation phase with business.
 • Assists business with technical support issues related to OT. 
 • Involved in OT related 8D / PPS problem solving activities.

We are looking for person, who has:

 • Good general overview of OT systems and architecture.
 • Experience of MES & Historian solutions (preferably Wonderware but not mandatory) with a good working knowledge of traceability, quality management and scheduling modules at plant level.
 • Experience of Warehouse and Inventory Management solutions.
 • Experience of a full MES end to end project.
 • Experience of RFID and mobile device technologies.
 • Knowledge of PLC/HMI/SCADA programming logic.
 • Good Problem Solving/Analysis skills.
 • Ability to bring solutions to complex business problems.
 • Ability to resolve conflict and function effectively in a diverse, multicultural environment.
 • Good communication skills which include both spoken and written English language to a good standard.
 • The ability to travel from nominated office location, if required, on a project by project basis.

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APLIKUJ www.przyjaznarekrutacja.pl

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Potrzebujesz pomocy lub informacji związanej z daną ofertą lub pracą u Nas?
Zadzwoń lub napisz do naszych Opiekunów:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Natalia Guzik

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Anna Włodarczyk-Mazgaj

KRAKÓW

Katarzyna Kolenda

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?