rozmiar tekstu:

oferty pracy

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Pokaż kontakt

Koordynator Produkcji / Production Coordinator

Miejsce pracy: Skawina

Data dodania: 2021-11-05

Twój zakres obowiązków

 • Przyjmowanie zleceń produkcyjnych, analiza wykonalności i potwierdzanie ich w systemie
 • Tworzenie, nadzór nad realizacją i aktualizacja tygodniowych i dziennych planów produkcji
 • Cykliczne monitorowanie i raportowanie zgodności wykonania planu
 • Tworzenie zamówień na materiały i surowce potrzebne do realizacji planu produkcji
 • Prowadzenie projektów naprawczych w celu utrzymania optymalnej wielkości zapasów surowców, materiałów do produkcji oraz produkcji w toku
 • Przyjmowanie zleceń produkcyjnych, analiza wykonalności i potwierdzanie ich w systemie
 • Tworzenie, nadzór nad realizacją i aktualizacja tygodniowych i dziennych planów produkcji
 • Cykliczne monitorowanie i raportowanie zgodności wykonania planu
 • Tworzenie zamówień na materiały i surowce potrzebne do realizacji planu produkcji
 • Prowadzenie projektów naprawczych w celu utrzymania optymalnej wielkości zapasów surowców, materiałów do produkcji oraz produkcji w toku
 • Zapewnienie realizacji przypisanych KPI, identyfikacja problemów i ich rozwiązywanie metodą 8D
 • Tworzenie raportów produkcyjnych
 • Współpraca z innymi działami m.in. przy uruchomieniach nowych produktów, procesów technologicznych i wprowadzaniu zmian
 • Wyznaczanie priorytetów w sytuacjach stresowych

Nasze wymagania

 • Posiadasz wykształcenie wyższe (kierunek ekonomiczny lub techniczny)
 • Znasz procesy planistyczne w obszarze produkcji (mile widziane doświadczenie w planowaniu produkcji mało i średnioseryjnej)
 • Masz minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze logistyki, zakupów, produkcji lub pokrewne
 • Potrafisz bardzo dobrze zorganizować pracę własną, ale też delegować zadania i egzekwować wyniki
 • Jesteś zorientowany/a na eliminację strat i podnoszenie efektywności pracy zespołu, działanie w duchu optymalizacji kosztów
 • Rzetelność, systematyczność, samodzielność w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań to Twoje mocne strony
 • Posiadasz doświadczenie w zakresie stosowania metodologii 8D, klasycznych narzędzi jakości i metod statystycznych oraz we wdrażaniu narzędzi Lean i w standaryzacji pracy w obszarze produkcyjnym
 • Znasz język angielski w mowie i piśmie (min. B2)
 • Bardzo dobrze obsługujesz pakiet MS Office (w szczególności MS Excel)
 • Jesteś osobą o wysokim poiomie komunikacji
 • Współpracowałeś/łaś w międzynarodowym środowisku

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Program poleceń pracowniczych
 • System wyróżnień za wspieranie wartości firmy
 • Kursy i szkolenia pozwalające podnosić kwalifikacje
 • Pyszny gorący posiłek
 • Koleżeńską atmosferę w pracy

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius Poland Sp. z o.o.

Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Tyniecka 12, 32-050 Skawina;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APLIKUJ www.przyjaznarekrutacja.pl

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Potrzebujesz pomocy lub informacji związanej z daną ofertą lub pracą u Nas?
Zadzwoń lub napisz do naszych Opiekunów:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Anna Brożek

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magdalena Pawłaszek

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magda Modzelewska-Krysa

KRAKÓW - Shared Service Center

Katarzyna Kolenda

KRAKÓW - Shared Service Center

Kamil Kucharski

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?