rozmiar tekstu:

oferty pracy

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Pokaż kontakt

Lean Engineer

Miejsce pracy: Skawina

Data dodania: 2021-11-05

Twój zakres obowiązków

 • Promowanie i rozwijanie kultury Lean poprzez działanie jako lider zmian
 • Opracowywanie i prowadzenie szkoleń zespołów pracowników i menadżerów z zakresu narzędzi lean
 • Prowadzenie warsztatów skutkujących poprawą kluczowych wskaźników firmy w kluczowych obszarach (Bezpieczeństwo, Ludzie, Jakość, Koszty, Dostawy)
 • Bezpośrednie liderowanie i zarządzanie kluczowymi projektami optymalizacyjnymi w organizacji
 • Identyfikowanie obszarów do optymalizacji poprzez eliminowanie strat, identyfikację wąskich gardeł
 • Prowadzenie projektów oszczędnościowych i realizacja założonego celu oszczędnościowego firmy
 • Rozwijanie, zarządzanie i raportowanie postępów planu wdrożenia Lean z kadrą zarządzającą (w oparciu o aktualne i przyszłe mapy strumienia wartości, cele poprawy wydajności zakładu oraz standardy, zasady i najlepsze praktyki grupy / biznesu),
 • Dzielenie się najlepszymi praktykami i doświadczeniem
 • Opracowywanie i wdrażanie standardów z zakresu lean
 • Koordynacja systemu pomysłów pracowniczych
 • Udział w planowaniu strategii firmy i wsparcie kierownictwa w procesie planowania strategicznego i jego realizację
 • Budowanie silnych i pozytywnych relacji ze współpracownikami we wszystkich obszarach firmy,

Nasze wymagania

 • Minimum 3 lata na stanowisku lean specjalisty lub inżyniera produkcji/procesu wykorzystujący narzędzia lean z swojej pracy
 • Umiejętności liderskie i organizacyjne – doświadczenie w prowadzeniu projektów, warsztatów i szkoleń z zakresu lean
 • Znajomość metodologii i narzędzi lean w teorii i praktyce jak: 5S, VSM, SMED, TPM, TWI, 7 strat, Kaizen, Balansowanie linii,
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji, „can do attitude”
 • Znajomość Excel, Autocad, Word, Power point
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiającą swobodną komunikację

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • System wyróżnień za wspieranie wartości firmy
 • Kursy i szkolenia pozwalające podnosić kwalifikacje
 • Pakiet socjalny
 • Pyszny gorący posiłek
 • Koleżeńska atmosfera w pracy

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius Poland Sp. z o.o.

Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Tyniecka 12, 32-050 Skawina;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APLIKUJ www.przyjaznarekrutacja.pl

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Potrzebujesz pomocy lub informacji związanej z daną ofertą lub pracą u Nas?
Zadzwoń lub napisz do naszych Opiekunów:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Anna Brożek

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magdalena Pawłaszek

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magda Modzelewska-Krysa

KRAKÓW - Shared Service Center

Katarzyna Kolenda

KRAKÓW - Shared Service Center

Kamil Kucharski

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?