rozmiar tekstu:

oferty pracy

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Pokaż kontakt

Tax Specialist

Miejsce pracy: Kraków

Data dodania: 2021-11-18

Będziesz pracował/a w trzyosobowym zespole podatkowym, który odpowiada za rozliczenia podatków mających zastosowanie do czterech podmiotów Grupy Vesuvius zlokalizowanych w Polsce.

 

Obowiązki:

 • Odpowiedzialność za roczną kalkulację CIT, sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Comiesięczna kalkulacja CIT dla wybranych spółek
 • Kontrola terminowości dokonywania płatności podatkowych
 • Raportowanie IFT, ORD-U
 • Wsparcie w przygotowania danych do deklaracji VAT
 • Księgowanie i wyliczanie podatku odroczonego
 • Podatek od nieruchomości i użytkowania wieczystego
 • Raportowanie schematów podatkowych
 • Nadzór nad akcyzą i cłem
 • Prowadzenie dokumentacji podatkowej związanej z fizyczną likwidacją aktywów
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem spółek
 • Uzgadnianie kont bilansowych związanych z podatkami
 • Wsparcie w przygotowaniu rocznej inwentaryzacji zapasów
 • Odpowiedzialność za inwentaryzację środków trwałych
 • Kontrola i usprawnienie procesu księgowego związanego z poprawnością kodowania dla celów podatkowych

Wymagane doświadczenie:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, księgowe lub kierunkowe studia podyplomowe
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość tematyki podatkowej związanej z CIT i VAT
 • Znajomość problematyki podatku od nieruchomości, użytkowania wieczystego, akcyzy, cła
 • Praktyczna umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 • 5 lat doświadczenia w rozliczaniu podatków w spółkach kapitałowych z obrotem międzynarodowym
 • 2 lata doświadczenia w pełnej księgowości
 • Biegły angielski w mowie i piśmie
 • Zaawansowany excel
 • Umiejętność pracy z systemami ERP

Oferujemy:

 • Prywatną opiekę zdrowotną
 • Kartę lunchową
 • Bonus urlopowy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Elastyczne godziny pracy
 • Home Office
 • Program poleceń pracowniczych
 • Możliwość tworzenia procesów i wyznaczania standardów
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Dofinansowanie do szkoleń i kursów
 • Udział w wydarzeniach CSR

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius Sp. z o.o.

Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APLIKUJ www.przyjaznarekrutacja.pl

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Potrzebujesz pomocy lub informacji związanej z daną ofertą lub pracą u Nas?
Zadzwoń lub napisz do naszych Opiekunów:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Anna Brożek

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magdalena Pawłaszek

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magda Modzelewska-Krysa

KRAKÓW - Shared Service Center

Katarzyna Kolenda

KRAKÓW - Shared Service Center

Kamil Kucharski

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?