rozmiar tekstu:

oferty pracy

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Pokaż kontakt

Team Leader RTR

Miejsce pracy: Kraków

Data dodania: 2022-07-06

 • Plan and monitor the work of the team, recruit people, on-board them in the new role
 • Provide regular coaching and mentoring to team members, conduct regular 1-2-1 meetings and share feedback to team members on their performance and development
 • Review team performance in terms of RTR related accounting and reporting processes, set up individual and team goals, prepare development plans
 • Prepare, monitor and analyse SLA/KPI reports with root cause analysis and  ensure compliance with internal controls (diligently and on time)
 • Ensure timely and accurate posting of general ledger journal entries (review and approve them as well) and other accounting activities
 • Perform most complex activities, reports, analysis, identify mistakes and take necessary actions to correct and avoid them. Identify risks and prevent them or propose mitigation actions
 • Provide operational support to team members,  act as SME of tasks of individual team members and step in if needed
 • Act as the escalation point for the most complex queries, anticipates issues and proactively resolve the most complicated cases
 • Proactively build relationships with Ops Finance and other external stakeholder (e.g. auditors)
 • Create a continuous improvement environment, lead and participate in complex Improvement projects with significant saving and quality opportunities, cross-towers, cross-Ops Finance etc.
 • People management capabilities
 • Experienced in project and change management
 • Experience in working with large / complex datasets to run analysis and create reports
 • Good organizational skills, able to plan, set priorities and work under time pressure to meet deadlines while keeping ‘an eye’ for the details.
 • English at C1 level
 • Attractive compensation
 • Private  medical health care
 • Lunch card
 • Holiday allowance
 • Home office possibilities
 • Internal referral program
 • International work environment
 • Creative atmosphere and great people

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius SSC Sp. z o.o.

Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius SSC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APLIKUJ www.przyjaznarekrutacja.pl

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Potrzebujesz pomocy lub informacji związanej z daną ofertą lub pracą u Nas?
Zadzwoń lub napisz do naszych Opiekunów:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Anna Brożek

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE

Ewelina Rak

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magdalena Pawłaszek

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magda Modzelewska-Krysa

KRAKÓW - Shared Service Center

Katarzyna Woroniecka – Mazur

KRAKÓW - Shared Service Center

Justyna Gurbisz

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?