rozmiar tekstu:

oferty pracy

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Pokaż kontakt

Mistrz Utrzymania Ruchu

Miejsce pracy: Skawina

Data dodania: 2024-04-30

Twój zakres obowiązków

 • Planowanie i koordynowanie prac związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń i maszyn przemysłowych (organizacja pracy i nadzór nad pracą zespołu UR)
 • Monitorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz wychodzenie z inicjatywą napraw i modernizacji
 • Zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych poprzez szybką reakcję na awarie i usterki.\
 • Opracowywanie procedur i instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi maszyn oraz szkolenie personelu w zakresie zasad BHP
 • Tworzenie harmonogramów prac konserwacyjnych i przeglądowych oraz kontrola ich realizacji
 • Współpraca z innymi działami firmy, zwłaszcza z produkcją i działem utrzymania infrastruktury technicznej
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń oraz archiwizacja danych związanych z utrzymaniem ruchu
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie norm jakościowych dotyczących produkcji i utrzymania ruchu maszyn oraz raportowanie wyników prac kierownictwu

Nasze wymagania

 • Wykształcenie techniczne na kierunku elektrycznym/mechanicznym lub pokrewnym
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze utrzymania ruchu maszyn i urządzeń przemysłowych
 • Doświadczenie w koorydnowaniu pracy zespołu (jako osoba kierująca zespołem lub kierownik projektu),
 • Znajomość języka angielskiego w tym technicznego na poziomie B1
 • Znajomość norm, przepisów i procedur dotyczących utrzymania ruchu oraz bezpieczeństwa pracy
 • Umiejętność planowania i zarządzania procesami utrzymania ruchu
 • Wiedza z zakresu automatyki, hydrauliki, pneumatyki i elektrotechniki
 • Umiejętność diagnozowania awarii technicznych
 • Umiejętność rozwiazywania problemów i szukania przyczyn źródłowych – znajomość metodyki
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy na produkcji

To oferujemy

 • międzynarodowe środowisko pracy,
 • pracę pełną wyzwań oraz możliwość wypracowywania rozwiązań,
 • pyszny ciepły posiłek w 100% finansowany przez pracodawcę,
 • program poleceń pracowniczych,
 • system wyróżnień za pracę zgodnie z wartościami firmy,
 • opiekę medyczną współfinansowaną przez firmę,
 • pakiet socjalny oparty o ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, pożyczki, dofinansowanie karty Multisport, ubezpieczenia na życie itp.),
 • kursy i szkolenia pozwalające podnosić kwalifikacje,
 • darmowe porady psychologiczne, prawne i finansowe w ramach programu EAP
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (wynagrodzenie zasadnicze + premia frekwencyjna + premia za wyniki),

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius Poland Sp. z o.o.

Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Tyniecka 12, 32-050 Skawina;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

APLIKUJ www.przyjaznarekrutacja.pl

OPIEKUNOWIE REKRUTACJI

Potrzebujesz pomocy lub informacji związanej z daną ofertą lub pracą u Nas?
Zadzwoń lub napisz do naszych Opiekunów:

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE, STAŻE I PRAKTYKI

Ewelina Rak

SKAWINA - STANOWISKA PRODUKCYJNE
(KANDYDACI SPOZA POLSKI)

Daria Sereda

SKAWINA - STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

Magda Modzelewska-Krysa

KRAKÓW - SHARED SERVICE CENTER

Beata Moskal

KRAKÓW - SHARED SERVICE CENTER

Justyna Gurbisz

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?