rozmiar tekstu:

8 kroków pracy zespołowej w celu doskonalenia procesów

2023-03-30

Domeną grupy Vesuvius jest najwyższa jakość produkowanych wyrobów. Pozycja światowego lidera w branży zobowiązuje do tego, żebyśmy oferowali coraz to bezpieczniejsze i wydajniejsze produkty dla przemysłu hutniczego i odlewniczego. Jedną z inicjatyw, którą podjęliśmy w skawińskim zakładzie Vesuvius, aby doskonalić procesy produkcyjne, jest comiesięczne wyzwanie „Skawina monthly 8D challange”.

– Stale dążymy do bycia lepszym. Priorytetem dla nas jest zadowolenie naszych klientów. Metodologia 8D, której założeniem jest skuteczne rozwiązywanie problemów, pozwala to zadowolenie wzmacniać – podkreśla pomysłodawca inicjatywy Ryszard Pawlus, Site Quality Manager.

Inicjatywa składa się z kilku kluczowych etapów. Na początku zespoły definiują wyzwania i wykonują kompletną analizę 8D – tym samym definiują  i weryfikują działania doskonalące.  Następnie odbywa się spotkanie w celu zaprezentowania poszczególnych pomysłów i poddania ich pod ocene i dyskusję. Na końcu wybierany jest najciekawszy projekt.

– Spotykaliśmy się w zespole, który tworzyły osoby z różnych działów, to bardzo ważne, żeby zespół był interdyscyplinarny. Największą wartością tej inicjatywy jest możliwość wymiany doświadczeń i unikalnych perspektyw, jakie posiada każdy z wydziałów. Jakość jest naszą wspólną sprawą – mówi liderka nagrodzonego zespołu Dominika Ożga, Viso Quality Engineer.

Nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest dodatkowa pula środków, którą pracownicy mogą przeznaczyć na dowolną inicjatywę integrującą.

Liderka, która wie dokąd zmierza. Agnieszka Tomczak wystąpiła na spotkaniu Let's Lead! w Skawinie

2023-12-01

ZOBACZ ARTYKUŁ

Zapraszamy do zespołu narzędziowców Vesuvius Poland!

2023-11-22

ZOBACZ ARTYKUŁ

Zapraszamy do zespołu elektromechaników Vesuvius Poland!

2023-11-22

ZOBACZ ARTYKUŁ

Richard Sykes gościem kolejnej edycji „Let's Lead!” w Vesuvius Poland

2023-10-13

ZOBACZ ARTYKUŁ

Sukces pilotażowego projektu Vesuvius Poland Success Story of Tasks Management Board

2023-10-03

ZOBACZ ARTYKUŁ

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?